เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามได้ที่   โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006  สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   โทร.044-351000   
 
 

 

 

 


  เข้าให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพผู้ประสพเหตุเพลิงไหม...
   

        วันศุกรืที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายสิรกิจ  ...

  ระงับเหตุเพลิงไหม้
   

         วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษาน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสา...

  บรรยากาศการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศบาลตำบ...
   

บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปร...
   

     วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ...

 
 
อันเชิญพระพุทธชิเราชขึ้นแท่นทูชา 24 กันยายน 2563
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552