เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006 สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 044-351000  
 
 

 

 


  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการเอาตัวรอดจากการติดภายในร...
   

          วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์พ...

  โครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปร...
   

          วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  ง...

  โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและโครงการทำเกษตรอินทรี...
   

       วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายสิรก...

  โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
   

       วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายสิรกิจ&nb...
 
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ครั้งที่ ๒

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552