เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.044-282783 โทรสาร.044-282782 สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 044-351000  
 

 

 


  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   
  โครงการคัดแยกขยะในชุมชน และสถานศึกษา ประจำปีงบประม...
   

วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่จัดโครงการคัดแยกขยะในชุมชน และสถานศึกษา การศึกษาดูง...

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี
   

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ป...

  โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางกฏหมายเทศบาลตำบลบ้า...
   

วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบั...
 
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552