เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.044-282783 โทรสาร.044-282782 สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 044-351000  
 

 

 


  การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสอนทางวินัยจังหวัดน...
   

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์  ปลัดเทศบา...

  โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำปีงบป...
   

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์ นายอำเภ...

  โครงการตรวจสอบการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าข...
   

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอานนท์  วชิรญาโน หัวหน้าฝ่ายบริหารและซ่อมบำรุง พร้อมพนักงานจ้าง...

  พ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย บริเวณ หมู่บ้านคุรุสภา ซ...
   

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกคว...

 


 
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552