เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามได้ที่   โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006  สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   โทร.044-351000   
 
 

 

 

 


  กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดลานสินค้าช...
   

        วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ งานสาธารณสุขและ...

  คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู...
   

วันที่  28  เมษายน  2564  นายสิรกิจ  วาปีธรรม  ปลัดเทศบาล ...

  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตให้ทุกหน่วยงานยึ...
   

        วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ นายสิรกิจ ...

  วันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
   

     วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องด้วยวันที่ ๒๔ เมษ...

 
 
อันเชิญพระพุทธชิเราชขึ้นแท่นทูชา 24 กันยายน 2563
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552