เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.044-282783 โทรสาร.044-282782 สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 044-351000  
 

 

 


  โครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ...
   

     วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาป...

  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ (ศพอ...
   

         วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ นายสิ...

  โครงการจิตอาสา " เราทำความดีดัวยหัวใจ " ประจำปีงบป...
   

          วันพุธที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบ...

  อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการการใช้เมล็ดพันธ...
   

          วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓ งานส่...
 
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ครั้งที่ ๒

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552