เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 

 

 


  ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒
   

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ไ...

  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒
   

เนื่องในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบล...

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด " บ้านใหม่เกมส์...
   

วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัต...

  พิธีมอบ บัตรประจำตัวสมาชิก อฟปร ตำบลบ้านใหม่
   

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้า...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552