เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.044-282783 โทรสาร.044-282782 สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 044-351000  
 

 

 


  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ...
   

วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดประชุมสภา ส...

  ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลน
   
  ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาน้ำดิบขาดแคลน
   

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้ประสานเทศบาลนครนครราชสีมา ตามหนังสือเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ที่ นม 52785/149 ลงวั...

  ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำ
    เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำรับทราบว่าขณะนี้เขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำในปัจ... 
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552