เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.044-282783 โทรสาร.044-282782 สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 044-351000  
 

 

 


  นำกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ...
   

วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบ...

  โครงการส่งเสริมมารยาทไทย "ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกาย...
   

วันพุธที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัต...

  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
   

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการวันเฉลิมพระ...

  ให้การต้อนรับ ศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลนครไทย
   

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ป...

 


 
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552