เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามได้ที่   โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006  สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   โทร.044-351000   
 
 

 

 


  รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล / นายกเทศมนตรี
   

        วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เปิดรับสมัครสมาชิกส...

  โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ ...
   

          วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ นายสิรกิ...

  มอบข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105
   

วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ...

  จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลคม พฤศจิกายน และธันวาคม 25...
   
 
 
อันเชิญพระพุทธชิเราชขึ้นแท่นทูชา 24 กันยายน 2563
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
 
 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขควรปรับปรุง
 

 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552