เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.044-282783 โทรสาร.044-282782 สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 044-351000  
 

 

 


  โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่ง...
   

     วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปล...

  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ครั้งที่ 4
   

วันพุธที่๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ครั้งที่...

  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้...
   

         วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายส...

  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่
   

          วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล...
 
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552