เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติ ปี 2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]8
2 ข้อบัญญัติ ปี 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]16
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]8
4 ข้อบัญญติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [ 30 พ.ย. 542 ]7
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2552 [ 30 พ.ย. 542 ]7
6 ข้อบัญญติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่วนที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]7
7 ข้อบัญญติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่วนที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]6
8 ข้อบัญญติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]7
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]7
10 ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 30 พ.ย. 542 ]6