เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

สมาชิกสภาเทศบาล


-ว่าง-

ประธานสภา-ว่าง-
-ว่าง-
 รองประธานสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล


 
-ว่าง-  -ว่าง- -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑


 

-ว่าง-

-ว่าง- -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
 


-ว่าง- -ว่าง-
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒