เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

สมาชิกสภาเทศบาล

นายรวย  ทองยัง

ประธานสภา


นายสมศักดิ์  ดุมใหม่
-รอบันทึกข้อมูล-
 รองประธานสภาเทศบาล

เลขานุการสภาเทศบาล

นายจอมพล  ศรีพนม  นายสถาพร  ชาญสูงเนิน  นายอุเทน  กูปโคกกรวด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
 

นายทวี  กูปโคกกรวด

นายสวัสดิ์  พงษ์ใหม่ นายจันทร์  เทาใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
 
 
นางอุดรรัตน์ เกษใหม่ นายธวัชชัย  โชตินภาลัย นายประหยัด  เพื่อนเกาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒