เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 238 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 30 พ.ค. 2566 ]4
2 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 26 พ.ค. 2566 ]5
3 เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 22 พ.ค. 2566 ]8
4 เรื่อง การเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]5
5 กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 9 พ.ค. 2566 ]3
6 "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]9
7 เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]10
8 เรื่อง วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]7
9 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 เม.ย. 2566 ]8
10 ปิดเส้นทางการจราจรบริเวณจุดตัดที่ 7 (แยกหอพักเดอะริชโฮม) [ 28 มี.ค. 2566 ]12
11 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ 20" ประจำปีงบประมาณ2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]17
12 ประชาัมพันธ์ เรื่องระเบียบและหลักเกณฑ์การรับสมัคร การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์"ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]12
13 ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์" ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]11
14 วันที่ 18 มีนาคม 2565 วันท้องถิ่นไทย [ 13 มี.ค. 2566 ]12
15 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง กำหนดการบริการยืนยัยตัวตน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และบริการอื่นๆของธนาคาร [ 13 มี.ค. 2566 ]15
16 เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่...)พ.ศ.... [ 8 มี.ค. 2566 ]12
17 การต่อสัญญาเช่าพื้นที่ลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง) [ 2 มี.ค. 2566 ]15
18 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 15 ก.พ. 2566 ]13
19 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]12
20 ประชาสัมพันธ์แผนการเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12