เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
คำสั่งประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 11 มี.ค. 2564 ]10
2 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการเปิดตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 11 ก.พ. 2564 ]10
3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 11 ก.พ. 2564 ]9
4 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 11 ก.พ. 2564 ]10
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 2 ต.ค. 2560 ]12
6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นอบต.บ้านใหม่ [ 30 พ.ย. 542 ]13
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารอบต.บ้านใหม่ [ 30 พ.ย. 542 ]13
8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ [ 30 พ.ย. 542 ]11