เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552

กองการศึกษา

นางเพียงพิศ  แพงอนันต์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
   
  นางศิริกุล  คัดสูงเนิน  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา  
งานการศึกษา / งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน / งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม / งานธุรการ
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ