เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]16
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]15
3 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]15
4 รายงานการรับจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]14
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]16
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]40
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]50
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]54
9 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]39
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]38
11 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]36
12 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]36
13 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]35
14 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 [ 2 ก.ค. 2561 ]114
15 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 [ 3 เม.ย. 2561 ]110
16 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 [ 3 ม.ค. 2561 ]110
17 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 [ 2 ต.ค. 2560 ]111
18 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]172
19 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]186
20 รายงานฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม [ 30 พ.ย. 542 ]168
 
หน้า 1|2