เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  การนำประมวลจริยธรรมของพนักงาน แนวปฏิบัติ Dos & Don...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 33]
 
  นโยบาย NO Gift Policy ประจำปี 2566[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 76]
 
  โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่ง...[วันที่ 2023-02-22][ผู้อ่าน 58]
 
  ประชุมชี้แจงการจัดเก็บรายได้ ค่าน้ำประปาและค่าขยะม...[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 76]
 
  เยี่ยมชมการผลิตน้ำประปานวัตกรรมใหม่[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ...[วันที่ 2023-02-18][ผู้อ่าน 70]
 
  โครงการปรับปรุงแบบเพิ่มกำลังการผลิตระบบน้ำประปา จา...[วันที่ 2023-02-16][ผู้อ่าน 59]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ...[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 64]
 
  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม [วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 192]
 
  ตรวจเยี่ยมโครงการระบบน้ำประปานวัตกรรมใหม่[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 77]
 
  " No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ "[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 87]
 
  ร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรม " 14 กุมภา...สมรสลอยฟ้า วิ...[วันที่ 2023-02-14][ผู้อ่าน 71]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60