เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุ...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 60]
 
  สำรวจพื้นที่น้ำท่วม หมู่บ้านวีแอสโฮม ม. 6[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 50]
 
  ตรวจสอบถังดับเพลิงในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ [วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 46]
 
  เยียมผู้ประกอบการผลิตน้ำปลาหวานและตุ๊กตาแฮนด์เมดใน...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 55]
 
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 92]
 
  โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 68]
 
  การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน...[วันที่ 2023-06-27][ผู้อ่าน 71]
 
  ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้...[วันที่ 2023-06-27][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 63]
 
  การฝึกอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 76]
 
  ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังห...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 47]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60