เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  โครงการวัด ประชา รัะฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 33]
 
  ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านนางประนอม โฉมใหม่[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 45]
 
  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อ...[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 60]
 
  ประชุมพิจารณาปรับลดอัตราค่าเช่าลานสินค้าชุมชนเทศบา...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 49]
 
  ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนจังห...[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 42]
 
  กิจกรรมกำจัดวัชพืช และผักตบชวา[วันที่ 2023-07-12][ผู้อ่าน 96]
 
  ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 45]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุ...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 58]
 
  สำรวจพื้นที่น้ำท่วม หมู่บ้านวีแอสโฮม ม. 6[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 47]
 
  ตรวจสอบถังดับเพลิงในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ [วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 43]
 
  เยียมผู้ประกอบการผลิตน้ำปลาหวานและตุ๊กตาแฮนด์เมดใน...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 51]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60