เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
  โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำ...[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 2]
 
  โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2023-11-27][ผู้อ่าน 2]
 
  ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ป...[วันที่ 2023-11-22][ผู้อ่าน 9]
 
   ส่งมอบบ้านผู้พิการที่ซ่อมแซมและปรับปรุง พร้อมมอบถ...[วันที่ 2023-11-14][ผู้อ่าน 14]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(Jmc) เขื่อนลำตะคอง[วันที่ 2023-11-14][ผู้อ่าน 13]
 
  เปิดทางน้ำ[วันที่ 2023-11-02][ผู้อ่าน 28]
 
  พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีษะละเลิง[วันที่ 2023-11-02][ผู้อ่าน 35]
 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกันตนลงทะเบียนเลือกตั้ง[วันที่ 2023-11-02][ผู้อ่าน 20]
 
  แสดงความยินดีเนื่องจากโอกาส(โอน)ย้าย[วันที่ 2023-11-01][ผู้อ่าน 30]
 
  ตั้งเครื่องสูบน้ำ[วันที่ 2023-10-31][ผู้อ่าน 23]
 
  รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเ...[วันที่ 2023-10-31][ผู้อ่าน 24]
 
  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินพนักงานเทศบาล คร...[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 59]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55