เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และนำกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 พร้อมได้มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ และทำบุญพิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03