เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


     วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายนายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ

     พร้อมได้รับเกียรติจากนายเพชร โพสาราช หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรพิเศษอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03