เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ดีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ....[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 135]
 
   เชิญชวนร่วมงาน โครงการจัดงานประเพณีววันลอยกระทง ป...[วันที่ 2022-10-31][ผู้อ่าน 127]
 
  ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการใช้ถนน[วันที่ 2022-10-31][ผู้อ่าน 147]
 
  ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา[วันที่ 2022-10-28][ผู้อ่าน 95]
 
  อบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร...[วันที่ 2022-10-27][ผู้อ่าน 112]
 
  ประชุมปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นท...[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 123]
 
  ร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 180]
 
  ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างปรับปรุงแบบเ...[วันที่ 2022-10-07][ผู้อ่าน 97]
 
  ลงพื้นที่ดูการขุดลอก กำจัดผักตบชวา และสิ่งกีกขวางท...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 111]
 
  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 90]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 104]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60