เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 67]
 
  กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า "โครงก...[วันที่ 2023-04-26][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า [วันที่ 2023-04-25][ผู้อ่าน 65]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6...[วันที่ 2023-04-21][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (เท...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 55]
 
  จัดกิจกรรมให้ความรู้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศ...[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 73]
 
  พิธีมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 74]
 
  กิจกรรมวิ่งไฟคบเพลิง ฉลองวันชัยชนะท้าวสุรนารี ประจ...[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 92]
 
  รำบวงสรวงท้าวสุรนารี วันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจ...[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 60]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บ้านใหม่เกมส์...[วันที่ 2023-03-19][ผู้อ่าน 70]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60