เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ...[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 65]
 
  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม [วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 193]
 
  ตรวจเยี่ยมโครงการระบบน้ำประปานวัตกรรมใหม่[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 77]
 
  " No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ "[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 89]
 
  ร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรม " 14 กุมภา...สมรสลอยฟ้า วิ...[วันที่ 2023-02-14][ผู้อ่าน 73]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ [วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 108]
 
  ต้อนรับ พนักงาน โอน (ย้าย)[วันที่ 2023-01-23][ผู้อ่าน 94]
 
  ต้อนรับพนักงาน โอน (ย้าย)[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 89]
 
  โครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ...[วันที่ 2023-01-03][ผู้อ่าน 84]
 
  ต้อนรับพนักงานเทศบาล โอน (ย้าย)[วันที่ 2023-01-03][ผู้อ่าน 100]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (เทศ...[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 63]
 
  กีฬาสัมพันธ์[วันที่ 2022-12-28][ผู้อ่าน 67]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60