เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

 

 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านใหม่
446 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

- - - - -  - - - - -  - - - - - -  - - - - -  - - -  - - - -  - -  - - -  - - -  - - -
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th
Web Site : WWW.TAMBONBANMAI.GO.TH

แผนที่เทศบาล