เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน คนพิการผู้สู...[วันที่ 2023-08-23][ผู้อ่าน 51]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณพ...[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 62]
 
  ต้อนรับ คณะศึกษษดูงาน จาก คณะองค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 60]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิก...[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 41]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง...[วันที่ 2023-08-13][ผู้อ่าน 33]
 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...[วันที่ 2023-08-11][ผู้อ่าน 53]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร...[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการ อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2023-08-07][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา และส...[วันที่ 2023-08-01][ผู้อ่าน 52]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า...[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 46]
 
  กิจกรรมปลูก “สวนสมุนไพร ท้องถิ่น ทรงคุณค่า” ตามโคร...[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 33]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60