เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ป...[วันที่ 2023-11-22][ผู้อ่าน 38]
 
   ส่งมอบบ้านผู้พิการที่ซ่อมแซมและปรับปรุง พร้อมมอบถ...[วันที่ 2023-11-14][ผู้อ่าน 123]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(Jmc) เขื่อนลำตะคอง[วันที่ 2023-11-14][ผู้อ่าน 60]
 
  เปิดทางน้ำ[วันที่ 2023-11-02][ผู้อ่าน 107]
 
  พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีษะละเลิง[วันที่ 2023-11-02][ผู้อ่าน 49]
 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกันตนลงทะเบียนเลือกตั้ง[วันที่ 2023-11-02][ผู้อ่าน 36]
 
  แสดงความยินดีเนื่องจากโอกาส(โอน)ย้าย[วันที่ 2023-11-01][ผู้อ่าน 58]
 
  ตั้งเครื่องสูบน้ำ[วันที่ 2023-10-31][ผู้อ่าน 39]
 
  รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเ...[วันที่ 2023-10-31][ผู้อ่าน 32]
 
  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินพนักงานเทศบาล คร...[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 80]
 
  ประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ค...[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 63]
 
  ติดตามความคืบหน้าในการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง...[วันที่ 2023-10-19][ผู้อ่าน 55]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60