เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ...[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้แก่คณะครู และนักเรียน...[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 16]
 
  ประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบ...[วันที่ 2024-02-02][ผู้อ่าน 18]
 
  ดำเนินการจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แ...[วันที่ 2024-02-01][ผู้อ่าน 34]
 
  รับใบประกาศเกียรติคุณ พื้นที่ดำเนินงานเมือง/ ชุมชน...[วันที่ 2024-01-31][ผู้อ่าน 27]
 
  ประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอ...[วันที่ 2024-01-26][ผู้อ่าน 88]
 
  เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์...[วันที่ 2024-01-22][ผู้อ่าน 37]
 
  ประชุมรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำ...[วันที่ 2024-01-22][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการอบรมหลักสูตร จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร...[วันที่ 2024-01-16][ผู้อ่าน 48]
 
  มอบพันธุ์ข้าว กข.95 จากแปลงนาสาธิต ตามโครงการส่งเส...[วันที่ 2024-01-15][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้นอกสถ...[วันที่ 2024-01-12][ผู้อ่าน 17]
 
  จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ( เทศกาลปีใหม่ ...[วันที่ 2023-12-28][ผู้อ่าน 23]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60