เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  ประชุมรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำ...[วันที่ 2024-01-22][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการอบรมหลักสูตร จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร...[วันที่ 2024-01-16][ผู้อ่าน 49]
 
  มอบพันธุ์ข้าว กข.95 จากแปลงนาสาธิต ตามโครงการส่งเส...[วันที่ 2024-01-15][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้นอกสถ...[วันที่ 2024-01-12][ผู้อ่าน 18]
 
  จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ( เทศกาลปีใหม่ ...[วันที่ 2023-12-28][ผู้อ่าน 26]
 
  แข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2567[วันที่ 2023-12-27][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ประจำปีการศึกษา...[วันที่ 2023-12-25][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ปร...[วันที่ 2023-12-15][ผู้อ่าน 24]
 
  เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติผู้เข้าประกวด และแลื่อนวันรับ...[วันที่ 2023-12-10][ผู้อ่าน 87]
 
  โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำ...[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 26]
 
  เชิญชวนเข้าร่วมประกวด เทพีจำแลง[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2023-11-27][ผู้อ่าน 43]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60