เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 165]
 
  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักง...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 204]
 
  การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลกระประเม...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 197]
 
  ประกาศเจตจำนงในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 25...[วันที่ 2022-04-24][ผู้อ่าน 207]
 
  โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร ปี 25...[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 186]
 
  ประชุมประชาคมการใช้ประโยชน์ จุดบริการน้ำแร่ บ่อน้ำ...[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 143]
 
  จับฉลาก ผู้จำหน่ายสินค้า ( รายใหม่ ) ลานสินค้าชุมช...[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 181]
 
  ดูพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าจุดบริกา...[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 213]
 
  โครงการวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 269]
 
  ตรวจ ATK เชิงรุก ก่อนประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ส...[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 170]
 
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ....[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 144]
 
  เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟ...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 166]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60