เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ให้การต้อนรับนายอำเภอเมืองโนนไทย พบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง


วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ให้การต้อนรับนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอโนนไทย ประธาน กกต. เขตเลือกตั้งที่ 3 พบปะให้กำลังใจวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 1-12 ตำบลบ้านใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-06-28
2024-06-26
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24