เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


     วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายเพิ่มพูล ยาสมุทร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมได้รับเกียรติจากนายณรงค์ เสือบุญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นวิทยากรพิเศษในการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13