เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  ประชาคมการขอใช้และการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน...[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 167]
 
  สำรวจพื้นที่เบื้องต้นเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินการรถไฟ...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 162]
 
  ตรวจสอบพื้นผิวจราจรทรุดตัวในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 133]
 
  มอบหนังสือ และเสื้อผ้า ให้กับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาท...[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 183]
 
  มอบของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผ...[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 136]
 
  พัฒนาพื้นที่ ตัดหญ้าตามไหล่ทาง บริเวณทางเข้าวัดบ้า...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 192]
 
  ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 186]
 
  ประชุมแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำท้องถิ่น[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 173]
 
  มอบข้าวขาวมะลิ 105 ให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้า...[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 205]
 
  มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่กักตัวอยู่ที...[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 276]
 
  เข้าพบว่าผู้การรถไฟแห่งประเทศไทย[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 205]
 
  ประชุมประชาคมโครงการพัฒนาเมือง ก่อสร้างเขื่อนป้องก...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 219]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60