เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรและประชาชนกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566


     วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรและประชาชนกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยนางประยูร ยุุพิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จัหวัดนครราชสีมา 

2024-06-28
2024-06-26
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24