เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566


     วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นายคณิศร คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาล นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2024-06-28
2024-06-26
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24