เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ราคากลาง ปปช 001 ถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 5 [ 19 พ.ย. 2558 ]137
122 ปร. 5 ถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม. 5 [ 19 พ.ย. 2558 ]149
123 ปร. 4 ถนนคสล. พร้อมวางท่อ ม. 5 [ 19 พ.ย. 2558 ]131
124 ปร. 4 แผ่น 2 ถนนคสล. พร้อมวางท่อ ม. 5 [ 19 พ.ย. 2558 ]141
125 ปร. 4 แผ่น 3 ถนนคสล. พร้อมวางท่อ ม. 5 [ 19 พ.ย. 2558 ]136
126 เผยแพร่ราคากลาง แบบ ปปช. .07 โครงการป้องกันควบคุมโรถไข้เลือดออก [ 19 พ.ย. 2558 ]134
127 ตาราง แบบ ปปช 01 อาหารกลางวัน [ 30 ต.ค. 2558 ]137
128 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 30 ต.ค. 2558 ]133
129 ประราคากลาง ปปช 01 [ 26 ต.ค. 2558 ]134
130 ปร 4 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 26 ต.ค. 2558 ]130
131 ปร. 5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรึต [ 26 ต.ค. 2558 ]117
132 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กงานเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 26 ต.ค. 2558 ]129
133 ประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 7 [ 10 ก.ย. 2558 ]133
134 ประกาศราคากลางแบบ ปปช. ม 7 [ 10 ก.ย. 2558 ]126
135 ปร. 4 วางท่อ คสล. ม. 7 [ 10 ก.ย. 2558 ]137
136 ปร 5 วางท่อ คสล. ม. 7 [ 10 ก.ย. 2558 ]140
137 ประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 12 [ 10 ก.ย. 2558 ]132
138 ประกาศราคากลางแบบ ปปช. ม. 12 [ 10 ก.ย. 2558 ]132
139 ปร 4 วางท่อ ม. 12 [ 10 ก.ย. 2558 ]153
140 ปร 5 วางท่อ ม. 12 [ 10 ก.ย. 2558 ]129
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12