เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ปร 4 ปร 5 ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล [ 9 ธ.ค. 2558 ]174
122 ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกขยะ [ 2 ธ.ค. 2558 ]176
123 ตาราง แบบ ปปช 07 (เปิดเผยราคากลาง) [ 2 ธ.ค. 2558 ]182
124 ประกาศราคากลาง ปปช 07 เครื่องพ่นหมอกควัน [ 1 ธ.ค. 2558 ]180
125 การเปิดเผยราคากลาง แบบ ปปช 07 [ 23 พ.ย. 2558 ]174
126 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล ม 5 [ 19 พ.ย. 2558 ]164
127 ราคากลาง ปปช 001 ถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 5 [ 19 พ.ย. 2558 ]165
128 ปร. 5 ถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม. 5 [ 19 พ.ย. 2558 ]174
129 ปร. 4 ถนนคสล. พร้อมวางท่อ ม. 5 [ 19 พ.ย. 2558 ]155
130 ปร. 4 แผ่น 2 ถนนคสล. พร้อมวางท่อ ม. 5 [ 19 พ.ย. 2558 ]165
131 ปร. 4 แผ่น 3 ถนนคสล. พร้อมวางท่อ ม. 5 [ 19 พ.ย. 2558 ]161
132 เผยแพร่ราคากลาง แบบ ปปช. .07 โครงการป้องกันควบคุมโรถไข้เลือดออก [ 19 พ.ย. 2558 ]162
133 ตาราง แบบ ปปช 01 อาหารกลางวัน [ 30 ต.ค. 2558 ]161
134 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 30 ต.ค. 2558 ]158
135 ประราคากลาง ปปช 01 [ 26 ต.ค. 2558 ]156
136 ปร 4 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 26 ต.ค. 2558 ]155
137 ปร. 5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรึต [ 26 ต.ค. 2558 ]137
138 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กงานเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 26 ต.ค. 2558 ]154
139 ประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 7 [ 10 ก.ย. 2558 ]158
140 ประกาศราคากลางแบบ ปปช. ม 7 [ 10 ก.ย. 2558 ]152
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12