เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 8 บริเวณศาลตาปู่ถึงซอยสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 8 พ.ย. 2560 ]12
22 ประกาศประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณศาลตาปู่ถึงซอยสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ม. 8 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ย. 2560 ]10
23 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการวางท่อระบายน้ำ บรเวิณศาลตาปู่ถึงซอยสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ม. 8 [ 8 พ.ย. 2560 ]10
24 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 8 บริเวณศาลตาปู่ถึงซอยสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 7 พ.ย. 2560 ]11
25 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตามแบบ ปปช 07 โครงการอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]10
26 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตามแบบ ปปช 07 โครงการอาหารกลางวัน [ 31 ต.ค. 2560 ]11
27 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตามแบบ ปปช 07 จัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 [ 25 ก.ย. 2560 ]23
28 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตามแบบ ปปช. 07 โครงการฝึกอบรม ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจตามรอยพ่อหลวง ฯ [ 21 ส.ค. 2560 ]21
29 ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ [ 10 ส.ค. 2560 ]52
30 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ [ 9 ส.ค. 2560 ]28
31 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมู่ที่ 1 5 6 8 9 10 11 12 [ 13 ก.ค. 2560 ]32
32 การเปิดเผยราคากลาง จ้างเปลี่ยนกรวดและทรายกรองโรงน้ำ โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 4 โรง แบบ ปปช.07 [ 20 มิ.ย. 2560 ]45
33 ประกาศประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 มิ.ย. 2560 ]53
34 การเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ปปช 01 [ 15 มิ.ย. 2560 ]37
35 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 มิ.ย. 2560 ]50
36 ประกาศประมูลจ้างวางท่อระบายน้ำ หมูที่ 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 มิ.ย. 2560 ]32
37 การเปิดเผยราคากลางวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 แบบ ปปช 01 [ 15 มิ.ย. 2560 ]30
38 ประกาศประมูลจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 [ 15 มิ.ย. 2560 ]27
39 การเปิดเผยราคากลางวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 แบบ ปปช 01 [ 15 มิ.ย. 2560 ]24
40 ประกาศประมูลวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 มิ.ย. 2560 ]30
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13