เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ต่อ แบบรูป ปรับปรุงโรงเก็บสารส้ม ม. 2 482,500 บาท [ 7 ธ.ค. 2560 ]25
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธี e-bidding [ 30 พ.ย. 2560 ]47
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลตาปู่ถึงซอยสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 8 ด้วยวิธี(e-bidding) ราคากลาง 4,202,100 บาท [ 28 พ.ย. 2560 ]38
24 ประกาศประกวดราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (e-bidding) [ 16 พ.ย. 2560 ]42
25 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง แบบ ปปช 07 โครงการจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 16 พ.ย. 2560 ]32
26 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช 01 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 [ 8 พ.ย. 2560 ]31
27 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 8 บริเวณศาลตาปู่ถึงซอยสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 8 พ.ย. 2560 ]29
28 ประกาศประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณศาลตาปู่ถึงซอยสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ม. 8 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ย. 2560 ]26
29 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการวางท่อระบายน้ำ บรเวิณศาลตาปู่ถึงซอยสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ม. 8 [ 8 พ.ย. 2560 ]28
30 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 8 บริเวณศาลตาปู่ถึงซอยสุดเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 7 พ.ย. 2560 ]28
31 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตามแบบ ปปช 07 โครงการอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]32
32 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตามแบบ ปปช 07 โครงการอาหารกลางวัน [ 31 ต.ค. 2560 ]26
33 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตามแบบ ปปช 07 จัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 [ 25 ก.ย. 2560 ]54
34 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ตามแบบ ปปช. 07 โครงการฝึกอบรม ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจตามรอยพ่อหลวง ฯ [ 21 ส.ค. 2560 ]48
35 ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ [ 10 ส.ค. 2560 ]80
36 การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ [ 9 ส.ค. 2560 ]52
37 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมู่ที่ 1 5 6 8 9 10 11 12 [ 13 ก.ค. 2560 ]59
38 การเปิดเผยราคากลาง จ้างเปลี่ยนกรวดและทรายกรองโรงน้ำ โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 4 โรง แบบ ปปช.07 [ 20 มิ.ย. 2560 ]75
39 ประกาศประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 มิ.ย. 2560 ]80
40 การเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ปปช 01 [ 15 มิ.ย. 2560 ]56
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13