เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]45
62 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]43
63 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 [ 7 ธ.ค. 2563 ]44
64 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]44
65 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]44
66 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]45
67 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]46
68 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]47
69 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]47
70 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]45
71 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 [ 30 พ.ย. 2563 ]44
72 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 [ 30 พ.ย. 2563 ]44
73 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 [ 30 พ.ย. 2563 ]45
74 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2563 ]44
75 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2563 ]44
76 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2563 ]45
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ต.ค. 2563 ]46
78 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ก.ย. 2563 ]46
79 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 9 [ 23 ก.ย. 2563 ]45
80 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ย. 2563 ]47
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22