เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ม.ค. 2564 ]45
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 [ 5 ม.ค. 2564 ]47
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 5 ม.ค. 2564 ]46
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 [ 5 ม.ค. 2564 ]45
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 [ 5 ม.ค. 2564 ]47
46 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ คัน [ 30 ธ.ค. 2563 ]47
47 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 คัน [ 30 ธ.ค. 2563 ]47
48 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ธ.ค. 2563 ]45
49 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ [ 28 ธ.ค. 2563 ]47
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 24 ธ.ค. 2563 ]47
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 24 ธ.ค. 2563 ]45
52 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรเพื่อการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมยกระดับบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ธ.ค. 2563 ]45
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 [ 24 ธ.ค. 2563 ]45
54 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอยกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2563 ]47
55 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2563 ]45
56 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2563 ]43
57 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2563 ]45
58 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวผิวจราจรเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกระดับบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 15 ธ.ค. 2563 ]46
59 ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2563 ]46
60 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ธ.ค. 2563 ]43
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22