เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเปิดเผยราคากลาง วางท่อ ม. 9 [ 31 มี.ค. 2560 ]135
42 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 9 [ 31 มี.ค. 2560 ]141
43 ประกาศเปิดเผยราคากลาง วางท่อ ม. 8 [ 31 มี.ค. 2560 ]130
44 ประกาศเปิดเผยราคากลางถนนหินคลุก ม 3 [ 31 มี.ค. 2560 ]130
45 ประกาศเปิดเผยราคากลางวางท่อ ม. 5 [ 31 มี.ค. 2560 ]139
46 ประกาศเปิดเผยราคากลาง วางท่อ ม. 6 [ 31 มี.ค. 2560 ]130
47 ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 4 [ 31 มี.ค. 2560 ]150
48 ประกาศเปิดเผยราคากลาง วางท่อ ม. 10 [ 31 มี.ค. 2560 ]127
49 ประกาศเปิดเผยราคากลางถนน คสล. พร้อมวางท่อ ม. 11 [ 31 มี.ค. 2560 ]141
50 เปิดเผยราคากลางวางท่อ ม. 12 [ 31 มี.ค. 2560 ]122
51 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 10 [ 31 มี.ค. 2560 ]130
52 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 3 [ 31 มี.ค. 2560 ]129
53 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 4 [ 31 มี.ค. 2560 ]130
54 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วางท่อระบายน้ำ ม. 6 [ 31 มี.ค. 2560 ]143
55 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 8 [ 31 มี.ค. 2560 ]134
56 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วางท่อระบายน้ำ คสล. ม 5 [ 31 มี.ค. 2560 ]129
57 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 1 [ 31 มี.ค. 2560 ]127
58 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อ ม. 11 [ 31 มี.ค. 2560 ]149
59 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 12 [ 31 มี.ค. 2560 ]133
60 ประกาศราคากลาง วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.2 [ 20 ม.ค. 2560 ]164
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12