เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ปร. 5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรึต [ 26 ต.ค. 2558 ]59
342 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กงานเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 26 ต.ค. 2558 ]61
343 ประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 7 [ 10 ก.ย. 2558 ]57
344 ประกาศราคากลางแบบ ปปช. ม 7 [ 10 ก.ย. 2558 ]60
345 ปร. 4 วางท่อ คสล. ม. 7 [ 10 ก.ย. 2558 ]61
346 ปร 5 วางท่อ คสล. ม. 7 [ 10 ก.ย. 2558 ]58
347 ประกาศสอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 12 [ 10 ก.ย. 2558 ]58
348 ประกาศราคากลางแบบ ปปช. ม. 12 [ 10 ก.ย. 2558 ]58
349 ปร 4 วางท่อ ม. 12 [ 10 ก.ย. 2558 ]58
350 ปร 5 วางท่อ ม. 12 [ 10 ก.ย. 2558 ]60
351 ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารเป็นอาคารสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นและงานป้องกัน [ 10 ก.ย. 2558 ]58
352 ประกาศราคากลางแบบ ปปช. ปรับปรุงอาคารเป็นอาคาร สนง. ทะเบียนท้องถิ่นและงานป้องกัน [ 10 ก.ย. 2558 ]58
353 ปร 4 ปรับปรุงอาคาร ฯ [ 10 ก.ย. 2558 ]57
354 ปร 5 ปรับปรุงอาคาร สนง. ทะเบียน ฯ [ 10 ก.ย. 2558 ]58
355 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 10 ก.ย. 2558 ]59
356 ประกาศราคากลางแบบ ปปช. วัสดุเพื่อการศึกษา [ 10 ก.ย. 2558 ]59
357 รายละเอียดแนบท้ายวัสดุเพื่อการศึกษา [ 10 ก.ย. 2558 ]60
358 ประกาศราคากลางแบบ ปปช. ม. 2 [ 7 ก.ย. 2558 ]58
359 ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. 2 [ 7 ก.ย. 2558 ]61
360 ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. 3 [ 7 ก.ย. 2558 ]58
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23