เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 15 พ.ย. 2556 ]164
202 คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) [ 15 พ.ย. 2556 ]155
203 คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล) [ 15 พ.ย. 2556 ]157
204 ประจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำดิบ ม. 4 [ 8 พ.ย. 2556 ]157
205 คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก(ดีเซล ) ตามประกาศ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 [ 5 พ.ย. 2556 ]161
206 ประกาศจำหน่ายพัสดุ [ 8 ต.ค. 2556 ]163
207 ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสารหลังคาสูง [ 4 ต.ค. 2556 ]164
208 ประกาศสอบราคาขุดลอกสระ ม. 4 [ 4 ต.ค. 2556 ]166
209 ประกาศคณะกรรมการประมูลซื้อ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง [ 24 ก.ย. 2556 ]160
210 ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสื รถยนต์ตรวจการณ์ [ 12 ก.ย. 2556 ]168
211 ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสื รถตู้อเนกประสงค์ [ 12 ก.ย. 2556 ]159
212 คุณลักษณะรถยนต์ตรวจการณ์ [ 12 ก.ย. 2556 ]169
213 คุณลักษณะรถตู้ [ 12 ก.ย. 2556 ]153
214 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถตักหน้าขุดหลัง [ 29 ส.ค. 2556 ]164
215 ประกาศสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอน [ 1 ส.ค. 2556 ]156
216 ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา [ 11 ก.ค. 2556 ]165
217 ประกาศ ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ [ 17 มิ.ย. 2556 ]169
218 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จราจร และ ครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 2 โครงการ [ 23 พ.ค. 2556 ]167
219 ประกาศผลการพิจารณาการประมูลจ้างสะพาน คสล. ม. 3 [ 1 พ.ค. 2556 ]158
220 ประกาศจ้างเหมายานพาหนะศึกษาดูงาน (บุคลากร) [ 18 เม.ย. 2556 ]175
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12