เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]10
2 แผนผังขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานราชการ [ 21 พ.ย. 2565 ]16
3 การลดข้นตอนการปฎิบัติงานราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]88
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประจำปีพ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]83
5 กระบวนการทำงาน Workflow analysis ประจำปี 2565 [ 5 พ.ย. 2564 ]124
6 แผนขั้นตอนการปฏิบัติงงาน พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]87
7 การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 16 ต.ค. 2563 ]230
8 กระบวนการทำงาน ( Workflow analysis) [ 20 ม.ค. 2563 ]269
9 ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 พ.ค. 2562 ]214
10 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารหรือจำหน่ายอาหาร [ 13 พ.ค. 2562 ]254
11 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 12 ก.ย. 2561 ]238
12 การลดขั้นตอนและแสดงผลการปฏิบัติงาน [ 3 ก.ย. 2561 ]269
13 ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555 [ 1 พ.ย. 2554 ]249
14 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปี พ.ศ. 2552 [ 5 พ.ย. 2551 ]297
15 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]215
16 แผนผังขั้นตอนการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ [ 30 พ.ย. 542 ]248