เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน


กระบวนการทำงาน ( Workflow analysis)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กระบวนการทำงาน ( Workflow analysis)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :