เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน


แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

    เอกสารประกอบ แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :