เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน


การลดขั้นตอนและแสดงผลการปฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การลดขั้นตอนและแสดงผลการปฏิบัติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :