เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน


การลดข้นตอนการปฎิบัติงานราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การลดข้นตอนการปฎิบัติงานราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :