เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1169 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบลำปรุ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการตกแต่งสถานที่ ตามดครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณชรถ พงษ์ใส หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 88-5043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 89-6840 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]0
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]0
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]0
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 84-9171 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]0
14 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน [ 22 พ.ย. 2566 ]4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระทงเอกเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเช่าอุปกรณ์ไฟประดับภายในงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]1
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเครื่องเสียงรถแห่ในขบวนกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]1
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]1
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59