เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 40/2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 40/2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.บ้านใหม่