เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 [ 7 พ.ค. 2567 ]1
2 หลักเกณฑ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด/แข่งขันในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]28
3 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]8
4 เรื่องผลการแข่งขันกีฬาฯโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(บ้านใหม่เกมส์)ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ.2567) [ 11 มี.ค. 2567 ]6
5 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 4 มี.ค. 2567 ]8
6 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 1 ก.พ. 2567 ]41
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 25 ม.ค. 2567 ]14
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 25 ม.ค. 2567 ]12
9 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 24 ม.ค. 2567 ]15
10 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 18 ม.ค. 2567 ]28
11 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติตำแหน่งผู้ช่วยเหลือ ผู้ช่วยพนักงานประปา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 18 ม.ค. 2567 ]13
12 เรื่องกำหนดเหณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 2 ม.ค. 2567 ]12
13 หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์ หรือ วัสดุคงทนของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 29 พ.ย. 2566 ]15
14 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 พ.ย. 2566 ]19
15 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชน [ 15 พ.ย. 2566 ]18
16 การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]18
17 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 พ.ย. 2566 ]20
18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 พ.ย. 2566 ]8
19 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 18 ต.ค. 2566 ]30
20 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2567-2569 ) [ 25 ก.ย. 2566 ]36
21 เรื่องประราคาค่าเช่าพื้นที่ลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พื้นที่ประกอบการภายนอกอาคาร โซน D บล็อก D2 D3 D4 และ D 5 จำนวน 4 บล็อก ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]31
22 เรื่อง ประมูลราคาเช่าห้องสุขาสาธารณะลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง)ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]31
23 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 26 ก.ค. 2566 ]43
24 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 มิ.ย. 2566 ]51
25 เรื่องประกาศร่ยชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 มิ.ย. 2566 ]42
26 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 20 มิ.ย. 2566 ]43
27 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 26 พ.ค. 2566 ]57
28 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็าภาษี ประจำปี 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]68
29 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแลสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]65
30 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]67
31 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 14 พ.ย. 2565 ]107
32 แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ [ 26 ก.ย. 2565 ]84
33 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 มิ.ย. 2565 ]132
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 มิ.ย. 2565 ]132
35 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนื้องถิ่นประเภทอื่น [ 5 พ.ค. 2565 ]177
36 หลักเกณฑ์กำหนดเวลาการเปิดให้บริการและเงินอุทิศบริจาคเพื่อเป็นค่าบำรุงดูแลพัสดุอุปกรณ์ในโรงกรองน้ำบ่อบาดาลเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 29 เม.ย. 2565 ]148
37 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 19 เม.ย. 2565 ]149
38 เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๙" [ 21 มี.ค. 2565 ]150
39 ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 1 ก.พ. 2565 ]229
40 เปลี่ยนแปลงวันรับสมัครการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๙" [ 31 ม.ค. 2565 ]221
 
หน้า 1|2