เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์ หรือ วัสดุคงทนของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 29 พ.ย. 2566 ]0
2 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 พ.ย. 2566 ]8
3 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชน [ 15 พ.ย. 2566 ]1
4 การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]7
5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 พ.ย. 2566 ]5
6 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 18 ต.ค. 2566 ]15
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2567-2569 ) [ 25 ก.ย. 2566 ]16
8 เรื่องประราคาค่าเช่าพื้นที่ลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พื้นที่ประกอบการภายนอกอาคาร โซน D บล็อก D2 D3 D4 และ D 5 จำนวน 4 บล็อก ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]17
9 เรื่อง ประมูลราคาเช่าห้องสุขาสาธารณะลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง)ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]19
10 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 26 ก.ค. 2566 ]26
11 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 มิ.ย. 2566 ]33
12 เรื่องประกาศร่ยชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 มิ.ย. 2566 ]30
13 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 20 มิ.ย. 2566 ]25
14 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 26 พ.ค. 2566 ]38
15 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็าภาษี ประจำปี 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]48
16 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแลสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]46
17 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]48
18 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 14 พ.ย. 2565 ]89
19 แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ [ 26 ก.ย. 2565 ]64
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 มิ.ย. 2565 ]117
 
หน้า 1|2|3