เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
คำสั่งประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปรีะจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]6
2 เรื่องนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]7
3 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]6
4 การเสนอราคาประมูลราคาค่าเช่าห้องสุขาสาธารณะลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่(ศีรษะละเลิง)ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [ 31 ส.ค. 2566 ]15
5 การเสนอราคาประมูลราคาค่าเช่าพื้นที่ลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ พื้นที่ประกอบการภายนอกอาคาร โซน D บล็อก D2 D3 D4 และD5 จำนวน 4 ล็อค ประจำปี 2566 โดยวิธีประมูล [ 31 ส.ค. 2566 ]14
6 เรื่อง การเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]29
7 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]14
8 เรื่อง การต่อสัญญาเช่าพื้นที่ลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง) [ 2 มี.ค. 2566 ]45
9 เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]51
10 เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]45
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]38
12 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]31
13 เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]30
14 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]32
15 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเปิดตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]29
16 เรื่อง นัดประชุมสภาสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]58
17 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]56
18 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]54
19 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 2 พ.ย. 2565 ]68
20 เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]78
 
หน้า 1|2