เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
คำสั่งประกาศ


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว :