เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
คำสั่งประกาศ


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง ขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :