เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
คำสั่งประกาศ


เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :