เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 29 พ.ย. 2565 ]58
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2565 ]43
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2565 ]43
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล [ 5 พ.ย. 2564 ]46