เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 9 ก.พ. 2567 ]4
2 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 29 พ.ย. 2565 ]66
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2565 ]57
4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2565 ]51
5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล [ 5 พ.ย. 2564 ]56