เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ITA


ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :