เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ITA


กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :