เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ITA


พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว :