เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1613 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถไถ-ฟาร์ทแทร็กเตอร์หมายเลขทะเบียน ตท.๑๕๙๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2567 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข 87-0846 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2567 ]1
3 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๐/๒๕๖๗ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านน้ำอ้อมถึงเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2567 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2567 ]11
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ปั้มหอยโข่ง ขนาด ๒ แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๓-๐๐๓๐ กองช่าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2567 ]4
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ปั๊มจ่ายสารเคมี หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๐๐-๖๓-๐๐๒๖ กองช่าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2567 ]5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ กองช่าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2567 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ๑ คัน ตามโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2567 ]2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามรายการค่าใช้ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2567 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทียนพรรษาและชุดไทยธรรมตามรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการฯ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2567 ]0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านน้ำอ้อมถึงเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2567 ]5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2567 ]4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน ๒ กล ๑๙๒๑ นม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2567 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2567 ]2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสายและไร้สายจำนวน ๑ งาน ๕ จุด กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2567 ]2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๓ รายการ กองช่าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2567 ]4
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2567 ]4
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตท ๓๘๐๐ นครราชสีมา เลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๖๔-๐๐๐๓ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2567 ]2
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรในสถานศึกษา (สวนสมุนไพรและผักสวนครัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2567 ]2
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๘๐๙๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๙-๐๐๐๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2567 ]3
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยมงคล ถึงหมู่บ้านโฮมแลนด์ 2 หมู่ที่ 10 [ 2 ก.ค. 2567 ]6
22 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 28/2567 จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกไปวัดศรีษะสิบ หมู่ที่ ๓ ถึงโรงกรองน้ำแร่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2567 ]7
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ กองช่าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2567 ]6
24 สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) เลขที่ 18/2567 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านย่าโม 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2567 ]2
25 เผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยร่วมใจพัฒนา ถึงสวนครูประมวล หมู่ที่ 9 [ 28 มิ.ย. 2567 ]14
26 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยร่วมใจพัฒนา ถึงสวนครูประมวล หมู่ที่ 9 [ 28 มิ.ย. 2567 ]7
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2567 ]6
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 89-6940 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2567 ]4
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2กศ 770 นม. (สำนัดปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2567 ]5
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2567 ]6
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 1 รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2567 ]7
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 4 รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2567 ]5
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 2 รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2567 ]5
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2567 ]3
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2567 ]3
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2567 ]3
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2567 ]3
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2567 ]2
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถแทรลเลอร์ลาก (แม็คโคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2567 ]2
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 896940 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2567 ]9
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ผห๗๐๘๗ กองช่างกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2567 ]9
42 สัญญาจ้าง เลขที่ 27/2567 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.221-19 บริเวณถนนมิตรภาพ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สิ้นสุดถนนเลียบนคร แยกทางรถไฟ หมู่ที่ 5ฯ [ 25 มิ.ย. 2567 ]10
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกไปวัดศรีษะสิบ หมู่ที่ ๓ ถึงโรงกรองน้ำแร่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2567 ]8
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2567 ]6
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2567 ]8
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2567 ]8
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนกรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2567 ]5
48 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 26/2567 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2567 ]4
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2567 ]11
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-9171 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2567 ]7
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก-เทท้าย (โอนมา) 84-4481 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2567 ]4
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งโครงกันสาดหน้าต่างและเจาะพนังเบาทำกรอบประตูกระจกและอลูมิเนียมบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2567 ]4
53 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 25/2567 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2567 ]9
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2567 ]7
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2567 ]6
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2567 ]4
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2567 ]5
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 5 รายการ ตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2567 (สำนักปลัดเทศบาล). โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2567 ]5
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2567 ]6
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.221-19 บริเวณถนนมิตรภาพ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สิ้นสุดถนนเลียบนคร แยกทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ ระยะทาง 425 เมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ [ 14 มิ.ย. 2567 ]9
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองช่าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2567 ]7
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ กองช่าง ตท 3800 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2567 ]7
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อพลิงและหล่อลื่น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2567 ]4
64 สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ ๔/๒๕๖๗ ซื้อโครงการจัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ติดตั้งประกอบโคม พร้อมเสาและตอม่อ จำนวน ๓๓ จุด บริเวณถนนแปดโค้ง หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ และหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพ [ 14 มิ.ย. 2567 ]0
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]8
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]11
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]10
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]7
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตต ๔๘๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]5
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]4
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]6
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]4
73 สัญญาซื้อขายเลขที่ ๓/๒๕๖๗ ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]4
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องอัดอากาศ สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2567 ]1
75 เผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยมงคล ถึงหมู่บ้านโฮมแลนด์ 2 หมู่ที่ 10 [ 7 มิ.ย. 2567 ]11
76 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยมงคล ถึงหมู่บ้านโฮมแลนด์ 2 หมู่ที่ 10 [ 7 มิ.ย. 2567 ]9
77 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]9
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]8
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รอก ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๑ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]10
80 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 23/2567 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไหล่ทางลงข้างปั้มเบส หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]6
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]5
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]5
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล เพื่อกำจัดวัชพืช บริเวณลำปรุ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567) จำนวน 15 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน 2 รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ติดตั้งประกอบโคม พร้อมเสาและตอม่อ จำนวน ๓๓ จุด บริเวณถนนแปดโค้ง หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ และหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2567 ]9
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณไหล่ทางลงข้างปั้มเบส หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2567 ]6
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2567 ]5
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2567 ]6
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2567 ]3
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานเทศกิจ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2567 ]4
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2567 ]5
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2567 ]6
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2567 ]8
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 84-9171 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2567 ]5
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสายและไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2567 ]4
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๔-๐๐๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2567 ]4
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2567 ]6
103 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด 28x48x6 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 พ.ค. 2567 ]7
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2567 ]4
105 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 221-19 บริเวณถนนมิตรภาพ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สิ้นสุดถนนเลียบนคร แยกทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ ระยะทาง 425 เมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 30 พ.ค. 2567 ]12
106 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 221-19 บริเวณถนนมิตรภาพ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สิ้นสุดถนนเลียบนคร แยกทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ ระยะทาง 425 เมตร พร้อมถนนคอนกร [ 30 พ.ค. 2567 ]9
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2567 ]6
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2567 ]5
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2567 ]4
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2567 ]4
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2567 ]4
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด (สพฐ)ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗-วันที่๗มิถุนายน๒๕๖๗ จำนวน๑๕วันทำการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2567 ]4
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง )คันน้ำเงิน ทะเบียน กท. 8354 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2567 ]9
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2567 ]6
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (บริเวณซอยมุขมนตรี 52) [ 24 พ.ค. 2567 ]9
116 สัญญาจ้างทำของ เลขที่ 2/2567 จ้างโครงการติดตั้งป้ายซอย จำนวน 33 ป้าย บริเวณหมู่บ้านย่าโม 5 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2567 ]8
117 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 21/2567 จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. บริเวณไหล่ทางถนนมุขมนตรี เริ่มจากปากซอยข้างบิ๊กซีมินิมาร์ทถึงร้านซ่อมมือถือ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2567 ]4
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2567 ]3
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-61-0082 และ 416-63-0114 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2567 ]4
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2567 ]4
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2567 ]5
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2567 ]5
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2567 ]4
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2567 ]3
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งป้ายซอย จำนวน ๓๓ ป้าย บริเวณหมู่บ้านย่าโม ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2567 ]9
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. บริเวณไหล่ทางถนนมุขมนตรี เริ่มจากปากซอยข้างบิ๊กซีมินิมาร์ทถึงร้านซ่อมมือถือ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2567 ]8
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ประจำปีงบประมาณ พงศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2567 ]10
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2567 ]7
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2567 ]5
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกองช่างกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2567 ]4
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2567 ]4
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2567 ]4
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรดับเพลิง ทะเบียน ผม 3835 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2567 ]8
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2567 ]8
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ๋อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง งจ. 6280 นมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2567 ]6
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2567 ]11
137 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 20/2567 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ ๓๙๕/๔ ถึงบ้านป้าแมวหลังวัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2567 ]10
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้ากองช่างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (หมายเลขทะเบียน 88-0582 นม.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2567 ]5
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 416-59-0073 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2567 ]5
140 สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 13/2 ถึงบ้านนางดอน เนาวรัตน์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 พ.ค. 2567 ]5
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ควบคุมประชากรสนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2567 ]11
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสัตวแพทย์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวพร้อมยาและเวชภัณฑ์และจับสุนัขและแมวจรจัด ตามโครงการรนรงค์ควบคุมประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2567 ]7
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณบ้านเลขที่ 395/4 ถึงบ้านป้าแมวหลังวัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [ 9 พ.ค. 2567 ]12
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัดเทศบาล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2567 ]11
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2567 ]12
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ [ 8 พ.ค. 2567 ]4
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 1 กส. 7728 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2567 ]5
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2567 ]4
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2567 ]3
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน จำนวน 93 ถุง ตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของศูนญ์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]8
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]17
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2567 ]8
153 เผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยมงคล ถึงหมู่บ้านโฮมแลนด์ 2 หมู่ที่ 10 [ 3 พ.ค. 2567 ]10
154 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยมงคล ถึงหมู่บ้านโฮมแลนด์ 2 หมู่ที่ 10 [ 3 พ.ค. 2567 ]10
155 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 3 พ.ค. 2567 ]11
156 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 3 พ.ค. 2567 ]11
157 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2567 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านย่าโม 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2567 ]13
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2567 ]8
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2567 ]6
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับอาคารกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]22
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านย่าโม 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]9
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2567 ]6
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2567 ]4
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2567 ]7
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าม่านกันแสงยูวีและสติกเกอร์ตัวอักษรสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2567 ]7
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดฟิลม์กรองแสงสำหรับอาคารกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2567 ]5
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2567 ]6
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและระบบไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 24 เม.ย. 2567 ]6
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 เม.ย. 2567 ]12
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด ๒๘x๔๘x๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 เม.ย. 2567 ]14
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 13/2 ถึงบ้านนางดอน เนาวรัตน์ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 เม.ย. 2567 ]13
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ เอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]6
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]6
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]5
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสต์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]4
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]3
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง ผก 1638 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]5
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 87-0045 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]5
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]5
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง จำนวน 2 ชุด และรถแห่พร้อมเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด สำหรับโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]7
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]3
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]3
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำพานดอกไม้และของรางวัลในกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]4
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]10
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]13
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]12
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]16
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]8
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]9
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]13
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]12
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสำหรับผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริการ สมาชิกสภา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]13
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 14 ี่รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]16
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยงานบริหารงานทั่วไปและงานกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]5
195 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 17/2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บริเวณบ้านยายสาย มิตรสูงเนิน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]18
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]8
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]9
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]9
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]7
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]5
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]5
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]4
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]4
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]4
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]4
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]4
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ำประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโฟน ออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]4
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ำประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโฟน ออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]4
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ำประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโฟน ออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]6
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ำประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโฟน ออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]4
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ำประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโฟน ออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]5
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ำประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโฟน ออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]6
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโยธาทั่วไป(บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]4
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]5
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]4
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]4
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เมาษายน - กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]6
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]4
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]6
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแลพหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]4
221 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด 28x48x6 เมตร [ 28 มี.ค. 2567 ]18
222 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด 28x48x6 เมตร [ 28 มี.ค. 2567 ]19
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บริเวณบ้านยายสาย มิตรสูงเนิน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]14
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกล รถแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน 1 ตฐ 2440 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]14
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกติดเครนแบบท้าย (รถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]15
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 87-0846 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]11
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]12
228 เผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน [ 22 มี.ค. 2567 ]16
229 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน [ 22 มี.ค. 2567 ]14
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]10
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]11
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ 2 กส 8944 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]8
233 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 15/2567 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณซอยพิมพ์ใจ ใหม่อุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2567 ]17
234 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 14/2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหอเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2567 ]16
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ เขียนแบบ รับรองแบบและประมาณราคา โครงการสร้างพื้นฐานตั้งจ่ายรายการใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2567 ]4
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหอเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]21
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณซอยพิมพ์ใจ ใหม่อุทิศ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]16
238 เผยแพร่ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 13/2 ถึงบ้านนางดอน เนาวรัตน์ หมู่ที่ 2 [ 13 มี.ค. 2567 ]15
239 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 13/2 ถึงบ้านนางดอน เนาวรัตน์ หมู่ที่ 2 [ 13 มี.ค. 2567 ]31
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรุทกขยะ 88-5043 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]11
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกล เพื่อซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณแยกวิทยาลัยนครราชสีมา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]9
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]9
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 89-6940 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2567 ]11
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2567 ]8
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2567 ]9
246 สัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2567 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือตักผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า 4.60x1.60 เมตร เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]18
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]10
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการส่งเสริมเสร้างสุขภาวะจิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]10
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการอบรมและศึกษาเศรษฐิจพอเพียงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2567 ]9
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]11
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]10
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]10
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]9
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]10
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]9
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]10
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]8
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]6
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มี.ค. 2567 ]19
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]14
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วงรางวัล 7 ประเภทกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]13
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]8
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสุนนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองชับการขับถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]9
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ CPU คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]10
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]11
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือตักผักตบชวา ขนาดไม่น้อยกว่า ๔.๖๐x๑.๖๐ เมตร เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]13
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]13
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]9
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด (สพฐ) ในพื้นที่เขตำบลบ้านใหม ประจำปีการศึกษาที่ 2/2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -15 พฤษภาคม) จำนวน 48 วันทำการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]4
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง รถตู้ ทะเบียน นง 684 นม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]13
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]16
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]13
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]13
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ดน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]10
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]13
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1 กส 7729 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]11
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]10
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]17
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]16
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]12
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]10
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 84-9171 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]12
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]10
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]10
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]8
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทดสอบการรับกำลังของคอนกรีตโดยวิธีค้อนกระแทก สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด ๒๘x๔๘x๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]16
287 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 13/2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตรงข้ามเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เชื่อมถนนข้างร้านโต๊ะสนุกเกอร์ หลังวัดภูเขาลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]21
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]18
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]19
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]29
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]15
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก-เทท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]12
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า (คันใหม่) ๘๘-๐๕๘๒ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]12
294 การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 31 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคากัน [ 9 ก.พ. 2567 ]23
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดโคลน 88-1674 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]14
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]13
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]12
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]13
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]10
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]8
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตรงข้ามเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เชื่อมถนนข้างร้านโต๊ะสนุกเกอร์ หลังวัดภูเขาลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]17
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]20
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]16
304 เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.พ. 2567 ]22
305 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.พ. 2567 ]19
306 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]18
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2567 ]15
308 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 12/2567 โครงการก่อสร้างอาคารกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 2 ก.พ. 2567 ]12
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของกองช่าง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]10
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยนายช่างโยธา (นายภาคภูมิ กฤตยาจามร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]11
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเหลือ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา(นายภัทราวุธ เปรมกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]10
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน (นายจักรีชัย แซ่อเจี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]11
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]14
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]22
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]8
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]18
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]15
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]15
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]15
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง 40 ็HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]16
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]9
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข 87-0045 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2567 ]8
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]10
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเติมแก๊ส LPG โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]43
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณวิทยาลัยนครราชสีมา ม.๒ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]16
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]20
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]10
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]9
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]9
330 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 12/2567 โครงการก่อสร้างอาคารกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 22 ม.ค. 2567 ]14
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ยท 3876 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]9
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กบ 497 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2567 ]14
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]27
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าต่ออายุโดเมนเนม และขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบบริหารการจัดการค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]18
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]35
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2567 ]19
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]25
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2567 ]19
339 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน [ 16 ม.ค. 2567 ]20
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2567 ]21
341 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]20
342 สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 11/2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบลำปรุ หมู่ที่ 6 [ 15 ม.ค. 2567 ]11
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2567 ]21
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2567 ]22
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2567 ]22
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขจ๗๓๓๕ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2567 ]11
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2567 ]21
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2567 ]25
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2567 ]29
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2567 ]21
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฮครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กปฐมวัยและบุคคลากรทางการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2567 ]40
352 สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 8/2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณชรถ พงษ์ใส หมู่ที่ 11 [ 8 ม.ค. 2567 ]13
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2567 ]33
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]21
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]16
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]16
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]15
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]16
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]17
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566 (ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2567) จำนวน 22 วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]4
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566(ตั้งแต่วันที่ 2-31 มกราคม 2567) จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]5
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]19
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2566 ]21
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2566 ]22
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2566 ]19
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถ-ฟาร์มแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]20
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]39
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]43
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]15
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 8354 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]17
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ งฉ 6817 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]15
372 สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 40/2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 22 ธ.ค. 2566 ]12
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]29
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2566 ]16
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก-เทท้าย (โอนมา) หมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2566 ]17
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผห-๗๐๘๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2566 ]13
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2566 ]12
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2566 ]15
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2566 ]13
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2566 ]14
381 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 11/2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบลำปรุ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2566 ]13
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2566 ]21
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2566 ]14
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]19
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]18
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]28
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ CPU คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]14
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบเกียรติบัตรพร้อมกระดาษจัดทำเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]14
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการโครงการของดีตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]15
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดชุดของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]15
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต้นท์ติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]14
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]12
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]16
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟางอัดก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]13
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งไฟประดับและไฟส่องสว่างพร้อมเครื่องปั่นไฟติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]13
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการแสดงดนตรีอิเลคโทนพร้อมนักร้องและหางเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]15
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]12
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลและโล่รางวัลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]13
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลโล่สายสะพายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]12
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเวทีและเครื่องเสียง ไฟเวที รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน และเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]14
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]14
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำซุ้มประตูทางเข้างาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]14
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำซุ้มประตูทางเข้างาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]14
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกภาพพร้อมไฟส่องสว่างติดตามตัวกล้องบันทึกภาพพร้อมจอโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]15
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการแสดงชุดกการแสดดงของดดีตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]13
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]13
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำบ้านไม้หมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]13
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]15
409 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน [ 7 ธ.ค. 2566 ]34
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2566 ]15
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ [ 6 ธ.ค. 2566 ]17
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน [ 4 ธ.ค. 2566 ]47
413 ประกาศผู้ชนะก่ารเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 4 ธ.ค. 2566 ]31
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 4 ธ.ค. 2566 ]29
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]15
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2566 ]13
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบลำปรุ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]19
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]17
419 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านปรางค์ทอง ซอย 5 ถึงซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]18
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสักัด(สพฐ.) ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1-28 ธันวาคม 2566 จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]11
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]19
422 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณชรถ พงษ์ใส หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]36
423 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]22
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]32
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]13
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]12
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]10
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]13
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]12
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]12
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]10
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]10
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ๋อมแซมรถตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]16
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล โล่ สายสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]10
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]32
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการตกแต่งสถานที่ ตามดครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]17
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณชรถ พงษ์ใส หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]69
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]29
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 88-5043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]18
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 89-6840 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]13
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]14
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]12
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]9
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]13
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 84-9171 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]14
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]13
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 89-6940 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]14
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]11
449 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน [ 22 พ.ย. 2566 ]48
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำกระทงเอกเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]32
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]18
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเช่าอุปกรณ์ไฟประดับภายในงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]10
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเครื่องเสียงรถแห่ในขบวนกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]13
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]9
455 เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน [ 22 พ.ย. 2566 ]12
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]12
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]9
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]14
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]11
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขจ. 7335 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]11
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]10
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ 87-0045 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]10
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านปราค์ทอง ซอย 5 ถึงซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]19
464 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]20
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกติดเครน่แบบเทท้าย (รถกระเช้าไฟฟ้า) ทะเบียน 85-1705 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]17
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]11
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]11
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]18
469 สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สัญญาเลขที่ 6/2567 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 [ 9 พ.ย. 2566 ]6
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายรัดเคเบิ้ลไทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]20
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]18
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดฟิล?มกรองแสงและสติ๊กเกอร์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]9
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มพร้อมอัดกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]31
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]19
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]12
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]11
477 สัญญาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณวิทยาลัยนครราชสีมา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]11
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณวิทยาลัยนครราชสีมา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]26
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]22
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]18
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]19
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2 กส 8944 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]10
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]10
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]9
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]9
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง จำนวน ๓ ตัว สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]23
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]37
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]28
489 สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]25
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]18
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยธ 5750 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]9
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสักัด(สพฐ.) ในพื้นที่เขตตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566 (ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 22 วันทำการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]8
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]18
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2566 ]34
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 497 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2566 ]8
496 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2566 ]24
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2566 ]22
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2566 ]18
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2566 ]18
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2566 ]15
501 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างหมู่บ้านบุรีสีมา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2566 ]32
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2566 ]29
503 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านในเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2566 ]34
504 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ บริเวณศาลพระพรหม หมู่บ้านคุรุสภา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2566 ]35
505 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณวิทยาลัยนครราชสีมา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2566 ]34
506 สัญญาจ้างเลขที่ 39/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ บริเวณซอยวัชรปาน [ 2 ต.ค. 2566 ]35
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ากล้องวรจรปด (CCTV)พร้อมอุปกรณ์บันทึกข้อมูล(NVR) และ TV Monitor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]18
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโพนพร้อมออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]24
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโพนพร้อมออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]20
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโพนพร้อมออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]19
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโพนพร้อมออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]20
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโพนพร้อมออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]21
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโพนพร้อมออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]23
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]22
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]20
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]19
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการและงานทั่วไปหน้าห้องนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]18
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]18
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]19
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]24
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]20
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]20
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]19
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]16
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]19
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]18
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]19
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]17
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]21
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]20
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]22
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]20
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]17
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]20
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]20
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]23
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]20
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]18
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]20
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]18
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภานอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]17
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานโยธาทั่วไป (บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]15
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]29
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]32
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]24
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]22
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]30
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]18
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]16
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]11
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]7
552 สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 42/2566 ลงวันที่ 28 กันยาน 2566 โครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงรถบบรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]7
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]24
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]20
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]22
556 สัญญาจ้าง เลขที่ 40/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณหน้าบ้านนายทวี กูบโคกกรวด [ 27 ก.ย. 2566 ]26
557 สัญญาจ้าง เลขที่ 41/2566 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. หมู่ 7 บริเวณบ้านกำนันถึงลำปรุ [ 27 ก.ย. 2566 ]18
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]25
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]22
560 สัญญาจ้าง เลขที่ 39/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ 6 [ 26 ก.ย. 2566 ]20
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]29
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างหมู่บ้านบุรีสีมา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]24
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ บริเวณศาลพระพรหม หมู่บ้านคุรุสภา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]25
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโึีครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณวิทยาลัยนครราชสีมา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]53
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่บ้านในเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]30
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ สเปรย์กำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]23
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]32
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]19
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]19
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]22
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]16
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]19
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]19
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]20
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]19
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]19
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]19
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]22
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]19
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]28
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]30
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงประตูอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]34
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]32
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 899-6940 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]24
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ม่านตาไกทึบแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]24
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-9171 นครราชสีมา ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]22
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]24
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]15
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 BTU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]24
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]24
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]21
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องรองไฟฟ้า ขนาด /800 VA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]24
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]18
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-6940 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]17
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 88-0582 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]25
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]24
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 88-5043 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]27
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]27
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]25
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]25
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]22
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]20
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]24
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]18
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง ทะเบียน ผม 3835 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]21
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]22
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]22
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]23
609 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถนน คสล. หมู่ 7 บริเวณบ้านกำนันถึงลำปรุ [ 13 ก.ย. 2566 ]23
610 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บริเวณหน้าบ้านนายทวี กูบโคกกรวด [ 13 ก.ย. 2566 ]23
611 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ 6 บริเวณซอยวัชรปาน [ 13 ก.ย. 2566 ]33
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]21
613 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12 บริเวณซอยบ้านนายสามารถ อนุกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]17
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]26
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถไถ-ฟาร์มแทร็กเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]34
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]19
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการส่งเสริมสุขภาวะจิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]21
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]20
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]14
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการส่งเสริมสุขภาวะจิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]14
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]11
622 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค [ 5 ก.ย. 2566 ]18
623 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค [ 5 ก.ย. 2566 ]17
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]16
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]15
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเชื่อมต่อครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]12
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเชื่อมต่อครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]10
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]13
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]14
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12 บริเวณซอยบ้านนายสามารถ อนุกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]13
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]18
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]15
633 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 บริเวณหน้าบ้านนายทวี กูบโคกกรวด [ 29 ส.ค. 2566 ]34
634 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 บริเวณหน้าบ้านนายทวี กูบโคกกรวด [ 29 ส.ค. 2566 ]21
635 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. หมู่ 7 บริเวณบ้านกำนันถึงลำปรุ [ 29 ส.ค. 2566 ]24
636 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม ถนน คสล. หมู่ 7 บริเวณบ้านกำนันถึงลำปรุ [ 29 ส.ค. 2566 ]31
637 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ 6 บริเวณซอยวัชรปาน [ 29 ส.ค. 2566 ]23
638 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ 6 บริเวณซอยวัชรปาน [ 29 ส.ค. 2566 ]11
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]13
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมติดต้้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]17
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]18
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]11
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]13
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]14
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]12
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]11
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]12
648 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 37/2566 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บริเวณซอยบ้านคุณบุ๋ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]6
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการคัดแยกขยะจามต้นทางด้วยหลัก 3 Rs โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]13
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]13
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]12
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดฟิลม์ และติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]15
653 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 5 บริเวณซอยบ้านนายอำเภอ [ 25 ส.ค. 2566 ]16
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]17
655 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 36/2566 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายบุญยัง กลางโคกกรวด ถึงเชื่อมรางระบายน้ำเดิมบ้านผู้ใหญ่จรินทร์ นิตย์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]12
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]22
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก-เทท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]25
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑ บริเวณซอยบ้านคุณบุ๋ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]26
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายบุญยัง กางโคกกรวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]20
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]15
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสต์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]27
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสัตรี แม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]22
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าท่ีี่สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]19
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]20
665 สัญญาจ้าง เลขที่ 34/2566 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณซอยร้านตัดผมเข็มทอง [ 17 ส.ค. 2566 ]42
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]32
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2566 ]27
668 สัญญาจ้างเลขที่ 33/2566 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 8 บริเวณสามแยกไปบ้าน สจ.ประพจน์ [ 11 ส.ค. 2566 ]32
669 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2566 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มหอยโข่งแบบ END SUCTION ขนาดไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง [ 11 ส.ค. 2566 ]33
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2566 ]26
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงโครงการส่งเสริมการใช้ข้าพันธุ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]31
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล วิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]32
673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการใช้ข้าวพันธ์ุดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]30
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการส่งเสริมการใช้ข้าพันธ์ูดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]20
675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]18
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ติดตั้งพร้อมรื่อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]20
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]21
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]24
679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]19
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]20
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 88-5043 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]24
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]15
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอิเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2566 ]14
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2566 ]15
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงขบวนแห่ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]21
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงขบวนแห่ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]20
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที ติดตั้งและรื้อถอนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2566 ]21
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทียนพรรษา ชุดไทยธรรม และเทียนแผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2566 ]16
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2566 ]13
690 สัญญาจ้างเลขที่ 32/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ 2 บริเวณซอยข้าง รพ.สต.บ้านใหม่ [ 26 ก.ค. 2566 ]11
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2566 ]13
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]18
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]16
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]18
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]16
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]19
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]17
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]20
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2566 ]23
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]19
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 5 บริเวณซอยบ้านนายอำเภอ [ 18 ก.ค. 2566 ]20
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2566 ]19
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]28
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]19
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง งจ.๖๒๘๐นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]16
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ CPU คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]19
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]18
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะขนย้ายวัชพืชและสิ่งปฏิกูลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]18
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายวัชพืชและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]18
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท 8354 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]18
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]14
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]19
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2566 ]15
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บริเวณสามแยกไปบ้าน สจ.ประพจน์ [ 10 ก.ค. 2566 ]16
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มหอยโข่ง [ 6 ก.ค. 2566 ]18
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ (กลอง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2566 ]19
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]22
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]16
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]12
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]11
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]14
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2566 ]20
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2566 ]19
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (อุปกรณ์ประกอบการอบรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2566 ]20
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2566 ]14
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) ทะเบียน นง 648 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2566 ]23
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลจัดกิจกรรมไห้วครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2566 ]23
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2566 ]21
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณซอยร้านตัดผมเข็มทอง [ 26 มิ.ย. 2566 ]21
730 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บริเวณซอยบ้านนายอำเภอ [ 26 มิ.ย. 2566 ]27
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวที ติดตั้งและรื้อถอนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชขิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]20
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อชุดทดสอบตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2566 ]23
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2566 ]22
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2566 ]22
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ (มิเตอร์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2566 ]25
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนาม(หญ้าเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2566 ]23
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2 กส 8944 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2566 ]20
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2566 ]19
739 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 31/2566 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (กองช่าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2566 ]10
740 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 30/2566 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารงานทะเบียนราษฎร์และงานป้องกันเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2566 ]8
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]23
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]24
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]23
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำดื่มระบบอาร์โอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]20
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix printer) แบบแคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]23
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]19
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารงานทะเบียนราษฎร์และงานป้องกันเดิม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2566 ]18
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2566 ]18
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2566 ]17
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง ทะเบียน ผก 1638 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2566 ]16
751 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บริเวณซอยบ้านนายอำเภอ [ 14 มิ.ย. 2566 ]17
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณซอยข้าง รพ.สต.บ้านใหม่ [ 13 มิ.ย. 2566 ]27
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้) ทะเบียน นง 684 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]18
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]19
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2566 ]18
756 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มหอยโข่งแบบ END SUCTION ขนาดไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง [ 9 มิ.ย. 2566 ]34
757 ราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มหอยโข่งแบบ END SUCTION ขนาดไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง [ 8 มิ.ย. 2566 ]22
758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]19
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มสักยภาพคณะผู้บริหารสมาชกสภาเทศบาล ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]17
760 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณซอยร้านตัดผมเข็มทอง [ 7 มิ.ย. 2566 ]19
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]16
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]16
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]16
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]16
765 ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บริเวณซอยร้านตัดผมเข็มทอง [ 6 มิ.ย. 2566 ]17
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโรงกรองน้ำ ม. 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]18
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดกล่อง ให้กับ ศพด. ทต.บ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]15
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิคพร้อมโครงเหล็กติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]17
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มเลือบปกอัดสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]21
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มเคลือบปกอัดสันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]17
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]18
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]20
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]17
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]16
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]20
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]24
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ๒ กล 3090 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]18
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผห 7087 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]18
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]17
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]18
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]17
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของศูนย์เด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]18
783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอรฺ์โน๊ตบุ๊คของศูนย์เด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]17
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๒ กล ๓๐๙๐นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]19
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]18
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]19
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]17
788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]18
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]18
790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 87-0846 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]21
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]19
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกษตรโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]18
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งรื้อถแน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]20
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]19
795 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเด็กปฐมวัยของ ศพด.เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จำนวน 6 ห้อง [ 18 พ.ค. 2566 ]16
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดับเพลิง ผก. 1638 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]17
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]18
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]16
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์ฉีดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]21
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๙-๖๙๔๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]19
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]15
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสกรีนกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]23
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]16
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]19
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]13
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]16
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]15
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]15
809 สัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 สัญญาเลขที่ 19/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด 28x48x6 เมตร [ 8 พ.ค. 2566 ]17
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 2 พ.ค. 2566 ]22
811 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 27/2566 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. หมู่ที่ 11 บริเวณบ้านยายหวอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]9
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]19
813 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]18
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บริเวณซอยมุขมนตรี 33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]22
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2566 ]16
816 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณซอยข้าง รพ.สต.บ้านใหม่ [ 24 เม.ย. 2566 ]23
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]24
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]26
819 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณซอยข้าง รพ.สต.บ้านใหม่ [ 21 เม.ย. 2566 ]26
820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]29
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]24
822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือท้องแบนพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]27
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมแก๊ส (LPG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]25
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]38
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิง ทะเบียน ผม. ๓๘๓๕ นมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]28
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]27
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]26
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2566 ]25
829 สัญญาซื้อโครงการขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ [ 11 เม.ย. 2566 ]28
830 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่แสวง [ 11 เม.ย. 2566 ]22
831 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณหลังอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น [ 11 เม.ย. 2566 ]26
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บริเวณบ้านยายหวอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]28
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]31
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเวทีและเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]26
835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]30
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]26
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2566 ]28
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]24
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์รวมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]23
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]31
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยธรรม (สังฆทาน) และดอกไม้ธูปเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]29
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ รวมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]28
843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]22
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]28
845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดซุ้มและตกแต่งสถานที่ จำนวน 20 รายการ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]26
846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2566 ]23
847 สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด 28x48x6 เมตร [ 5 เม.ย. 2566 ]28
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ ทะเบียน งฉ 6817 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2566 ]28
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฯตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2566 ]26
850 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 31 มี.ค. 2566 ]29
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]24
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]25
853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]23
854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]26
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]26
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]30
857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]24
858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]24
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโยธาทั่วไป(บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]22
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโยธาทั่วไป (บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]21
861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]22
862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]19
863 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]19
864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]29
865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]22
866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]18
867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ำประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโพน พร้อมออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer)และวางบิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]19
868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ำประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโพน พร้อมออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา(Mobile Printer) และวางบิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]18
869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ำประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโพน พร้อมออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา(Mobile Printer) และวางบิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]20
870 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ำประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโพน พร้อมออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา(Mobile Printer) และวางบิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]20
871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ำประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโพน พร้อมออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา(Mobile Printer) และวางบิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]19
872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกการใช้น้ำประปาและค่าขยะด้วยสมาร์ทโพน พร้อมออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบเครื่องพิมพ์แบบพกพา(Mobile Printer) และวางบิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]20
873 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านเลขที่ 249 บ้านโนนอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]16
874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]30
875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]31
876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]26
877 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 27 มี.ค. 2566 ]29
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]25
879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตท 3800 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]30
880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บริเวณหลังอาคารพาณิชย์ [ 22 มี.ค. 2566 ]48
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่แสวง [ 22 มี.ค. 2566 ]51
882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]34
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]31
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]32
885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]31
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]34
887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]34
888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]31
889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]32
890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]30
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]28
892 สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านครูขวัญถึงบ้านยายแปว หมู่ที่ 5 [ 22 มี.ค. 2566 ]30
893 สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังวัดหงส์ ถึงบ่อพักเดิมแยกไปบ้าน สจ.ประพจน์ หมู่ที่ 8 [ 22 มี.ค. 2566 ]32
894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ [ 20 มี.ค. 2566 ]27
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านเลขที่ 249 บ้านโนนอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]9
896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]34
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]24
898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]29
899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]32
900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]28
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]27
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]24
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]22
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]25
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมสนามแข็งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]23
906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]23
907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]22
908 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 จ้างโครงการลานอเนกประสงค์บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]14
909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]27
910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถประชาสัมพันธ์)ทะเบียน ยธ 5750 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]23
911 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณหลังอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น [ 3 มี.ค. 2566 ]35
912 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณหลังอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น [ 3 มี.ค. 2566 ]26
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]23
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]22
915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]20
916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังวัดหงส์ ถึงบ่อพักเดิมแยกไปบ้าน สจ.ประพจน์ หมู่ที่ 8 [ 3 มี.ค. 2566 ]19
917 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่แสวง [ 2 มี.ค. 2566 ]26
918 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่แสวง [ 2 มี.ค. 2566 ]31
919 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด 28x48x6 เมตร [ 2 มี.ค. 2566 ]17
920 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านคุณแป๋ม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2566 ]17
921 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บริเวณหมู่บ้านปรางค์ทอง ซอย 19 หมู่ที่ 2 [ 2 มี.ค. 2566 ]14
922 จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-6940 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]23
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]17
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]17
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]21
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]17
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]21
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]20
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]22
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]20
931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]19
932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]22
933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2566 ]18
934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]22
935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]23
936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมแก๊ส(LPG)โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]22
937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแบบ อปพร. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]23
938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลังสูตรจัดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]22
939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลังสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]23
940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]22
941 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 16/2566 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บริเวณซอยหลังวัดศรีษะละเลิงถึงทางไปวัดหงษ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]12
942 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 16/2566 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บริเวณซอยหลังวัดศรีษะละเลิงถึงทางไปวัดหงษ์ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]12
943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]23
944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]21
945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำปรุในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่พร้อมขนย้ายวัชพืชและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]20
946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านครูขวัญถึงบ้านยายแปว หมู่ที่ ๕ [ 21 ก.พ. 2566 ]28
947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2566 ]18
948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2566 ]25
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2566 ]10
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถสนับสนุนกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการฟื้นฟู ดูและรักษา แม่น้ำลำคลองเพื่อความยั่งยืนคู่ชมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]21
951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม(กากน้ำตาลและหัวเชื้อน้ำจุลินทรีย์) โครงการฟื้นฟูดูแลรัษาแม่น้ำลำคลองเพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]20
952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม (ถังน้ำพลาสติก ถุงขยะดำและถุงมือ) โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลองเพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]59
953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลองเพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]22
954 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 15/2566 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณทางข้ามทางรถไฟ ถนนไป วนม. ฝั่งกรุไทย หมู่ที่ 4 [ 17 ก.พ. 2566 ]12
955 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 14/2566 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนหน้าโรงบริการน้ำแร่ หมู่ที่ 12 จากสามแยกซอยมะขามเฒ่า 3 ถึงทางไปซอยมะขามเฒ่า 2 หมู่ที่ 12 [ 17 ก.พ. 2566 ]15
956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านคุณแป๋ม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2566 ]8
957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บริเวณหมู่บ้านปรางค์ทอง ซอย 19 หมู่ที่ 2 [ 17 ก.พ. 2566 ]10
958 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ [ 17 ก.พ. 2566 ]11
959 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ [ 17 ก.พ. 2566 ]10
960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]24
961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพลบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]23
962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2566 ]25
963 ประกาศประกวดราคาโครงการขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ [ 13 ก.พ. 2566 ]36
964 สัญญาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายสมพงษ์ สิมทอง หมู่ที่ ๑๐ [ 13 ก.พ. 2566 ]28
965 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณซอยข้างวัดมะขามเฒ่า (ทางทิศใต้) ฝั่งบ้านนางเอื้อย แผลงสูงเนิน หมู่ที่ ๔ [ 13 ก.พ. 2566 ]26
966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2566 ]23
967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2566 ]24
968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2566 ]20
969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านพันโทสายัณห์ ทองระยับ ม.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2566 ]13
970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ปั๊มจ่ายสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2566 ]27
971 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านเจริญวิวัฒน์วงค์ (บ้านเลขที่ ๓๗๕) หมู่ที่ 9ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2566 ]26
972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2566 ]26
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 87-0846 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2566 ]29
974 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านลุงอ้วน และนางสมจิตร เชื่อมทางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2566 ]15
975 ประกาศ เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 8 ก.พ. 2566 ]34
976 รับฟังร่างวิจารณ์โครงการขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ [ 7 ก.พ. 2566 ]30
977 ประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านครูขวัญถึงบ้านยายแปว หมู่ที่ 5 [ 6 ก.พ. 2566 ]26
978 ประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังวัดหงส์ ถึงบ่อพักเดิมแยกไปบ้าน สจ.ประพจน์ หมู่ที่ 8 [ 6 ก.พ. 2566 ]28
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณทางข้ามทางรถไฟถนนไป วนม. ฝั่งกรุงไทย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]25
980 ประกาศราคากลางโครการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านครูขวัญถึงบ้านยายแปว หมู่ที่ 5 [ 6 ก.พ. 2566 ]38
981 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังวัดหงส์ ถึงบ่อพักเดิมแยกไปบ้าน สจ.ประพจน์ หมู่ที่ 8 [ 6 ก.พ. 2566 ]26
982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถโดยสาร ขนาด 12 นั่ง (รถตู้) ทะเบียน นง 684 นม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]23
983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]25
984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]22
985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]23
986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]19
987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]26
988 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]22
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนหน้าโรงบริการโรงน้ำแร่ หมู่ที่ 12 จากสามแยกซอยมะขามเฒ่า 3 ถึงทางไปซอยมะขามเฒ่า 2 หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]24
990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]20
991 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]20
992 บันทึกต่อท้ายสัญญาอาหารเสริม(นม) [ 2 ก.พ. 2566 ]32
993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]23
994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]22
995 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]19
996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]24
997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อน แบบกระจก จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]20
998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานแบบเหล็ก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]19
999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2566 ]23
1000 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กบ 497 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]22
1001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]24
1002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multefunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]18
1003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 84-9171 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]30
1004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ 1 กต 451 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]20
1005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]19
1006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]23
1007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]19
1008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]18
1009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]24
1010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดิื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]24
1011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]20
1012 เผยแพร่ราคากลาง โครงการขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ม.ค. 2566 ]1
1013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือวัดสุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]21
1014 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณซอยสุดสวาท ถึงทางเชื่อมไปวัดยางน้อย หมู่ที่ ๑๑ [ 20 ม.ค. 2566 ]19
1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]25
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]26
1017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]25
1018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2566 ]22
1019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสููบน้ำส่งแรงดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]21
1020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมามหวิทยาลัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2 (มิติด้านคุณภาพการให้บริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]0
1021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลยทะเบียน 88-5043 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]23
1022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]26
1023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ งบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]20
1024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]19
1025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงาน [ 13 ม.ค. 2566 ]30
1026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 13 ม.ค. 2566 ]23
1027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๗๘ [ 13 ม.ค. 2566 ]20
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๙๘ [ 13 ม.ค. 2566 ]19
1029 สัญญาจ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโค้งร้านรับซื้อของเก่าถึงสามแยกตรงข้ามซอยบ้านยายแป้น หมูที่ ๙ [ 12 ม.ค. 2566 ]20
1030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 11 ม.ค. 2566 ]25
1031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันเด็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ [ 10 ม.ค. 2566 ]18
1032 สัญญาจัางเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการค่าน้ำประปา และค่าขยะมูลฝอย [ 4 ม.ค. 2566 ]21
1033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 3 ม.ค. 2566 ]19
1034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 29 ธ.ค. 2565 ]21
1035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโค้งร้านรับซื้อของเก่าถึงสามแยกตรงข้ามซอยบ้านยายแป้น หมู่ที่ ๙ [ 29 ธ.ค. 2565 ]19
1036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต้นท์ รวมติดตั้งและรื้อถอน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (เทศกาลปีใหม่) [ 29 ธ.ค. 2565 ]21
1037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านลุงอ้วน และนางสมจิตร เชื่อมรางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๓ [ 29 ธ.ค. 2565 ]21
1038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณซอยข้างวัดมะขามเฒ่า (ทางทิศใต้) ฝั่งบ้านนางเอื้อย แผลงสูงเนิน หมูที่ ๔ [ 29 ธ.ค. 2565 ]21
1039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก บริเวณซอยบ้านนายสมพงษ์ สิมทอง หมู่ที่ ๑๐ [ 29 ธ.ค. 2565 ]21
1040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ [ 29 ธ.ค. 2565 ]20
1041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณซอยสุดสวาท ถึงทางเชื่อมไปวัดยางน้อย หมู่ที่่ ๑๑ [ 29 ธ.ค. 2565 ]19
1042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 บริเวณซอยหลังวัดศรีษะละเลิงถึงทางไปวัดหงษ์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2565 ]10
1043 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยคริสตจักร บ้านนายอำเภอ หมู่ที่ ๙ [ 28 ธ.ค. 2565 ]26
1044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน [ 28 ธ.ค. 2565 ]22
1045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่พร้อมไมค์) [ 22 ธ.ค. 2565 ]24
1046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าขาวม้า) [ 22 ธ.ค. 2565 ]21
1047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 22 ธ.ค. 2565 ]22
1048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 20 ธ.ค. 2565 ]20
1049 สัญญาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยมุขมนตรี ๑๗ หมู่๖ [ 19 ธ.ค. 2565 ]27
1050 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านน้องขวัญ บ้านเลขที่ ๔๓๓ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๕ [ 19 ธ.ค. 2565 ]24
1051 สัญญาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางดอน นวรัตน์ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๖ (คุณฐิติพันธ์) หมู่ที่ ๑ [ 19 ธ.ค. 2565 ]28
1052 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณดำเกิง หมู่ที่ ๓ [ 19 ธ.ค. 2565 ]23
1053 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยมุขมนตรี ๒๘ หมู่ที่ ๕ [ 19 ธ.ค. 2565 ]30
1054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล [ 19 ธ.ค. 2565 ]24
1055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล [ 16 ธ.ค. 2565 ]25
1056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม [ 16 ธ.ค. 2565 ]22
1057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา [ 16 ธ.ค. 2565 ]23
1058 เผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค [ 15 ธ.ค. 2565 ]30
1059 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค [ 15 ธ.ค. 2565 ]29
1060 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) [ 15 ธ.ค. 2565 ]24
1061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ [ 15 ธ.ค. 2565 ]23
1062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สมาร์ทโฟน (โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบปฏิบัติการ) จำนวน ๗ เครื่อง [ 15 ธ.ค. 2565 ]27
1063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สลิปแจ้งหนี้แบบพกพา (Mobile Printer) [ 15 ธ.ค. 2565 ]30
1064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 14 ธ.ค. 2565 ]28
1065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน [ 14 ธ.ค. 2565 ]27
1066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย [ 14 ธ.ค. 2565 ]25
1067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ยท. ๓๘๗๖ นม [ 14 ธ.ค. 2565 ]27
1068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซุ้มประตูทางเข้างาน โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]31
1069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการ โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]26
1070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟางอัดก้อน โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]24
1071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวงอิเล็คโทนและการแสดงรำวงย้อนยุค โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]26
1072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องปั่นไฟ โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]31
1073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง รวมติดตั้งและรื้อถอน โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]28
1074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำบ้านไม้หมาก โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]25
1075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ รวมติดตั้งและรื้อถอน โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2565 ]22
1076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 8 ธ.ค. 2565 ]25
1077 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 8 ธ.ค. 2565 ]26
1078 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 8 ธ.ค. 2565 ]26
1079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(ด้ั้ม) 84-4481 [ 8 ธ.ค. 2565 ]23
1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 8 ธ.ค. 2565 ]23
1081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ตฉ ๑๐๒๐ นม. [ 8 ธ.ค. 2565 ]27
1082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ [ 8 ธ.ค. 2565 ]24
1083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน ๒ เครื่อง [ 6 ธ.ค. 2565 ]26
1084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์ส่วนกลาง 1 กส 7728 [ 6 ธ.ค. 2565 ]24
1085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ [ 6 ธ.ค. 2565 ]27
1086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ [ 6 ธ.ค. 2565 ]23
1087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 6 ธ.ค. 2565 ]20
1088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ [ 6 ธ.ค. 2565 ]22
1089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ [ 6 ธ.ค. 2565 ]22
1090 รายงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯและราคากลางสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) [ 30 พ.ย. 2565 ]33
1091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) [ 30 พ.ย. 2565 ]24
1092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก-เทท้าย หมายเลขทะเบียน 89-9430 นม. [ 28 พ.ย. 2565 ]20
1093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 28 พ.ย. 2565 ]22
1094 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 28 พ.ย. 2565 ]22
1095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรุยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 497 นครราชสีมา [ 23 พ.ย. 2565 ]36
1096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยคริสตจักร บ้านนายอำเภอ หมูที่ ๙ [ 22 พ.ย. 2565 ]30
1097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ [ 21 พ.ย. 2565 ]36
1098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ ทะเบียน งฉ 6817 นม. [ 17 พ.ย. 2565 ]34
1099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [ 17 พ.ย. 2565 ]35
1100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยมุขมนตรี ๑๗ หมูที่ ๖ [ 16 พ.ย. 2565 ]19
1101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางดอน นวรัตน์ ถึงบ้านเลขที่ ๑๒๖ (คุณฐิติพันธ์) หมู่ที่ ๑ [ 16 พ.ย. 2565 ]15
1102 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านคุณดำเกิง หมู่ที่ ๓ [ 16 พ.ย. 2565 ]17
1103 ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านน้องขวัญ บ้านเลขที่ ๔๓๓ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๕ [ 16 พ.ย. 2565 ]16
1104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยมุขมนตรี ๒๘ หมู่ที่ ๕ [ 16 พ.ย. 2565 ]15
1105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2 กล 3090 นครราชสีมา [ 15 พ.ย. 2565 ]28
1106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2 กค 5046 นครราชสีมา [ 15 พ.ย. 2565 ]30
1107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 14 พ.ย. 2565 ]30
1108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 9 พ.ย. 2565 ]36
1109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับประชาชน [ 9 พ.ย. 2565 ]33
1110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่างกิจการประปา ผห.7087 นม. [ 7 พ.ย. 2565 ]34
1111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดคอนกรีต กองช่าง [ 7 พ.ย. 2565 ]30
1112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล แบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์ [ 3 พ.ย. 2565 ]45
1113 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับ ค่าเครื่องเสียงรถแห่ในขบวนกระทง [ 2 พ.ย. 2565 ]34
1114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าทำกระทงเอกเทศบาล ค่าทำกระทงเล็ก [ 2 พ.ย. 2565 ]33
1115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]37
1116